รับมอบทุนการศึกษารองฯ วนิดา จิตรอาษา นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค… ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกชุกอย่างต่อเน… ซีพีเอฟ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อชาวบางสะพาน พร้อมมอบวัตถุดิบปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยต…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพี่เลี… วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้ง… วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแ…

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

อบรม IEP และ IIPโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล … ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน… กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดย… อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรองฯวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”…

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Firefox สงวนลิขสิทธิ์ 2560 โดยDungbhumi Co.,Ltd. forty และคณะ ได้นำอาหารและไอศกรีม มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ… 4 หนูน้อยนครปฐม เก็บเงินมัดรวมสลากกินแบ่งได… วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวั…

วันที่ eight กรกฎาคม 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัต… วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายคงกระพัน เวฬุโรจน์ ศึกษาธิการจังหวั… วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. Copyright © สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร All Rights Reserved.

วันที่ three เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการ… วันที่ 22 เมษายน ​2562​ นายสมชาย​ พูลศรี​ นางบงกชษกรณ์​ แซมสีม่วง​ ศึกษานิเทศ​ก์​ สนง.ศึกษาธิการจั…

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ต้อนรับคณะผู้บริหารเซ็นทรัลกรุ๊ปผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร เซ็นทรัลกรุ๊ป เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน… โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานตำนานแกะสลัก… ออกบูธจำหน่ายงานฝีมือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายงานฝีมือนักเรียน ณ makro สาขาเพชรบูรณ์… ร่วมโครงการเปิดโอกาสทางการศึกษาเด็กพิการผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสทางการศึกษาเด็กพิการ… เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาร.ร.โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำคณะครูและนักเรียน ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา… กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต นายสมยศ ประมูลศิลป์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จาก…

วันที่ 24 เมษายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึก… วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ… วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสมชาย พูลศรี นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ และนายไชยากาล เพชร…

วันที่ thirteen ตุลาคม 2565 เวลา 7.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกใ… วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา thirteen.30 น. วันที่ three พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมการประชุมและรับมอบนโยบาย สร้…

ศธจ.นครปฐม ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการตามแผนยุทธศาส… วันที่ 18 มีนาคม 2565 ศธจ.นครปฐม ดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งค… วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดอบร…

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมค… วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการ…

นายธวัชชัย ชูหน้า เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางก… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ณ ห้องประช… วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิ… วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คร…

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ…. คุณ วนิดา อินทร์ไข คุณ สุธิดา ทองใบ คุณ นันท์นภัช แก้วบ่อไทย และคณะ ได้นำราดหน้า ผัดหมี่แดง ไกศกรีม และขนมมาเลี้ยง… ต้อนรับ CEO เครือเซ็นทรัลผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ พร้อมด้วย รองฯวนิดา จิตรอาษา ต้อนรับคณะ CEO เครือเซ็นทรัล เยี่ยมชม “ฟาร์มโสต”… กีฬาภายใน ประจำปี 2559ผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาภายใน “กีฬาคนพิการภายใน ประดู่เกมส์ ครั้งที่ 16″…

ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดกา… วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบคูปองการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ม… วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง พร้อมบุคลากรใน ศธจ.นครปฐมต้อนรับคณะกรรมก…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นท… วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการแลกเป…

นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กา… วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 03.30 น. ศธจ.นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน… วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุม คสป.จังหวัดนครปฐม นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ ไ…

“Atomic Pills” คาเฟ่สุดอร่อยแต่มาแบบแคลอรีต่ำ ทานได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะทุกจานถูกเลือกโดยคุณหมอ! ทั่วโลกใช้งาน 5 จี เพิ่มวันละ 1 ล้านคน !! การประชุมระหว่าง ๒ สมาคม ครั้งที่ ๙ ระหว่างสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม…

กศจประจวบครูผู้ช่วย2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริห… วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริห… วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบบริห…

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้… วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางทอ…

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปร… วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้… วันที่ 6 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเ… วันที่ 23 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการจัดสอบ O…

วันที่ กันยายน 2565 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการกระทรวงศ… Life Story ตอน “ผอ.สถานศึกษา” วัย 25 ปี คิดนอกกรอบให้โอกาสการศึกษากับทุกคน. ‘รมว.สาธารณสุข’ เตรียมร่วม 2 ภารกิจ ประชุม WEF และการลงนามความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ ช่วงวัน…

วันที่ three กันยายน 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุม การเสวนาทางวิชาก… วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศธจ.นครปฐม ต้อนรับการประชุมพบปะส่วนรา… ครั้งที่ 1/2564โดยมี นายโรจนะ กฤษเจริญ เ…

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่อ… วันที่ 24 เมษายน 2562 ศธจ.นครปฐม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธ… วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน… วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน…

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. Supervisor Teams ประกอบด้วย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิ… วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะ Supervisor Teams ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ… วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโ… วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิ… วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบ… 64 ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจดูแล และเฝ้าระวัง นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษา… วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คร… วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล… วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ของวันที่ 6 พ.ค.61 ร.ต.อ.นิวัฒน์ เสี่ยงสาย รองสารวัตรส… วันที่ 30 มกราคม 2562 ศธจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน… วันที่ eleven กุมภาพันธ์ 2562 ศธจ.นครปฐม ออกติดตาม ประเมินผลระบบ…

วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2562 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่… การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยคณะติดตาม ศธจ.นครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง… วันที่ sixteen ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน… วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ศธจ.นครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา จัดประชุมโครงการเพิ่ม… วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดกิจกรรมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบา… วันที่ 23 มกราคม 2563 ศธจ.นครปฐม จัดประชุมปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องกิ่งดาว โร…

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บูรณาการทุกส่วนงานพร้อมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน ช่วงเทศกาลตรุ… ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. ปล่อยพันธุ์กบผอ.ประจวบ ลังกาวงศ์ “ปล่อยพันธุ์กบ” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด… กรมควบคุมโรค เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้าหลังปีนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว 17 ราย พร้อมส่ง”คาถา 5… พิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบา… วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เมื่อเวลา 10.30 น.

วันที่ พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Professional Commm… วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงป… วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหว… วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวั… วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะ Supervisor Teams ศธจ.นครปฐม ลง… วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา thirteen.30 น. นายธนบดี โสภาจันทร์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.ก… วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดน…